Dne 23.3.2015 bylo vydáno občanům Mikulovice 55 ks nádob na bioodpady. První svoz bude proveden ve čtvrtek 9.4.2015