Nejnovější

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

vyvěšeno: 11.4.2019

Rozpočtové opatřeční č. 2/2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Smlouva o poskytnutí dotace SK - 1.FC Mikulovice

Vyvěšeno: 6.3.2019

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2019
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2019
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
• schválený závěrečný účet obce za rok 2017 vč. návrhu
• návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet