Nejnovější

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulovice na rok 2018

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Volba prezidenta České republiky 2018

Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2017
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2017
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019
• schválený závěrečný účet obce za rok 2016
jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,