Prapor

Prapor

Užívání vlajky obce
(1) K užívání vlajky obce Mikulovice není třeba souhlasu obce
(2) Vlajka obce Mikulovice se užívá zejména při slavnostních příležitostech
významných jednáních a setkáních