Spolky a kluby

V obci úspěšně působí tyto kluby:

Klub důchodců,
který má cca 50 členů zajišťuje řadu akcí pro seniory vč. zájezdů

Klub čtyřlístek,
který sdružuje střední generaci žen pořádá různé akce hlavně pro děti i pro své členky

Sdružení přátel pro rozvoj Mikulovic
si vzalo za cíl udržovat pořádek kolem vyčištěného rybníka. Ze svých prostředků vložili členové do rybníka rybí násadu, konají různé rybářské závody jak pro dospělé, tak i pro děti

Rybáři Fričák
Dobrovolný spolek rybářů.

Sportovní klub SK-1.FC
V roce 1942 v době nacistické expanze za 2. světové války se začaly vytvářet podmínky pro obnovení sportovní činnosti která započala ve dvacátých letech kdy krátce v obci existoval klub AC Sparta Mikulovice. Sportovní klub byl ustanoven na své řádné valné hromadě dne 26. září 1943.

V Blatě úspěšně působí :
Sbor dobrovolných hasičů
Všechny tyto organizace jsou podporovány z rozpočtu obce Mikulovice.