Uvítání nových občánků v obci Mikulovice 2017

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se uskutečnilo uvítání nových občánků v obci Mikulovice.

Vzhledem k velkému počtu dětí se tento obřad konal od 16 hodin (8 dětí, 7 chlapců a 1 děvče) a poté od 17 hodin (9 dětí, 2 chlapci a 7 děvčat).

Na úvod přivítala děti a jejich rodiče referentka OÚ Romana Součková.

Poté předala slovo starostovi obce Ing. Josefu Nentvichovi, který novým občánkům popřál hodně zdraví a aby vyrůstali obklopeni láskou svých rodičů. Rodičům pak popřál hodně zdraví, pohody a radosti.

Poté děti mateřské, pod vedením paní učitelky Radoslavy Broulíkové předvedly pásmo básniček a písniček.

Každá maminka obdržela květinu, pamětní list a malý dárek.

Atmosféru celého obřadu zdokumentoval pan fotograf Igor Sviridov.