Mikulovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Svoz odpadu

Výběr poplatků za svoz odpadu, bioodpadu a psy proběhne od 12. 1. do 31. 3. 2022.

Upřednostňujeme platbu převodem.

Výše poplatků

TKO: 600 Kč/osoba

Bioodpad: 700 Kč/nádoba

NÁDOBU NA BIOODPAD DOPORUČUJEME PŘISTAVIT DEN PŘED DNEM SVOZU, ČAS SVOZU NENÍ STANOVEN.

Poplatek za prvního psa 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa 125 Kč.

Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň nemá trvalý pobyt v obci Mikulovice činí  poplatek 600 Kč.

K žádosti o osvobození od poplatku musí žadatel doložit každoročně ověřený doklad o pobytu mimo ČR, který je delší než 6 měsíců, stejně tak u osob, které jsou celoročně trvale v zařízení sociální péče a zdravotnických zařízeních.

Pro právnickou a fyzickou osobu  podnikající činí poplatek 1.250 Kč/nádoba.

 

Informace pro platbu převodem

č. účtu: 1205502359/0800, variabilní symbol=číslo popisné

Při platbě převodem vám bude známka i pytle na tříděný odpad do doručeny.

V případě zájmu o novou nádobu na bioodpad volejte na 466 303 743, nebo obec@obecmikulovice.cz.

Harmonogramy svozů

Obecně závazná vyhláška č. 2.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zásady pro sběr a svoz odpadu