Úvod


Obec vznikla sloučením dvou katastrálních obcí – Mikulovice a Blato. Je situována cca 4 km na jih od Pardubic po obou stranách výpadovky na Chrudim. Katastrální výměra plochy obecních pozemků je 344 ha. Mikulovice jsou středně velkou obcí, v současné době mají 1123 obyvatel. Jsou součástí okresu Pardubice. Svojí zeměpisnou polohou tvoří na své jižní straně hranici mezi okresy Pardubice a Chrudim. Umístění Mikulovic je velkou výhodou pro zdejší obyvatele z titulu možného zaměstnání i docházky dětí do škol buď do Pardubic nebo Chrudimi. Svými původními podmínkami byly a jsou trvale vhodné pro zemědělskou výrobu. Díky šikovným a podnikavým lidem vzniklo v obci několik dobře prosperujících firem. Obec má i mateřskou školku, do které dochází cca 46 dětí. Základní školu v Mikulovicích navštěvuje 84 dětí.