Mikulovice
okr. Pardubice Mikulovice, s částí Blato

Symboly obce

                                          ZNAK                                                         PRAPOR

                             Znak                             Prapor

Knížecí čepice  představuje atribut patrona farního kostela v Mikulovicích, svatého Václava. Stará pověst praví, že kostel měl být původně postaven na zvonovském návrší u Dražkovic, poněvadž ale andělé vždy přenesli stavivo na mikulovický kopec, byl kostel postaven zde. Další pověst praví, že když stavba kostela probíhala, byl zde často vídán jezdec na bílém koni v zářivé zbroji. Lidé si tuto postavu spojili se svatým Václavem, a proto kostel zasvětili tomuto patronovi. Prostřední částí je heroldská figura vlnitého břevna, která odkazuje na název místní části Blato, jež velmi pravděpodobně získala svůj název podle blat, chcete-li bažin, které se dříve táhly k Starým Jesenčanům. Figura vozového kola ve spodní části znaku odkazuje k pověsti pojící se s původem názvu vsi. Ta praví, že kdysi si dva projíždějící formani polámali u vozů kola. V obci však nebylo koláře a museli se vydat do sousedních Ostřešan, kde jim už kola opravili. Když se vraceli zpět, uzavřeli sázku, čí kolo bude rychlejší, když je z kopce pustí. Vítěz tehdy údajně zvolal: „Mí kolo více!“ Tak dal vzniknout současnému názvu naší obce.

Užívání obecních symbolů se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Mikulovice č.1/2012 o symbolech obce Mikulovice a jejich užívání.

k nahlédnutí zde urad/obecne-zavazne-vyhlasky-1/

 

 

Mapy

Mapy

Městská policie

Logo

Železnohorský region

Logo

Pardubický kraj

Pardubický kraj